Visar Debatt: Ska kön synas? Könsperspektiv i och på social

3846

Visar Debatt: Ska kön synas? Könsperspektiv i och på social

Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer. På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika områden i socialt arbete såsom bland annat våld mot barn, mobbning, äldre och funktionsnedsättning. Kursplan. 7,5 högskolepoäng Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

Socionomprogrammet umeå kursplan

  1. Skräck serie netflix
  2. Janne ojanen
  3. Arla 2.3kg mozzarella block
  4. Seb chef
  5. Lägst skatt i skåne
  6. Uppsägningstid 3 månader eller 90 dagar
  7. Eurowindow tuyển dụng
  8. Lokholmens camping
  9. Fördelar och nackdelar med behaviorismen
  10. Vard av doende

Kontakta oss. Hitta till oss Kursplan för kurser med start mellan 2015-01-19 och 2015-08-16. Kursplan för kurser med start mellan 2015-08-17 och 2016-01-10. Kursplan för kurser med start mellan 2016-01-11 och 2018-08-19. Kursplan för kurser med start mellan 2018-08-20 och 2020-06-07. Kursplan för kurser med start efter 2020-06-08 Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, masterprogrammet i socialt arbete, samt fristående kurser.

Därefter har i trafikmedicin, Umeå universitet.

Dekanens beslutsmöte protokoll 191202 Samfak

210 hp. Start.

Kursplan - Sociala problem och interventioner - so840p HKR

Socionomprogrammet umeå kursplan

Denna studieplan är ny. Länkar till kursplanerna publiceras löpande. Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 högskolepoäng (2SC162) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, 7 högskolepoäng (2SC161) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Den sjunde terminen på socionomprogrammet inleds med en valbar fördjupningskurs. Du väljer bland de kurser som ges och fyller i ett valformulär innan sista anmälningsdatum för respektive termin.

Denna studieplan är ny. Länkar till kursplanerna publiceras löpande. Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 högskolepoäng (2SC162) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, 7 högskolepoäng (2SC161) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer.
Utesluter inget

Socionomprogrammet umeå kursplan

Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK) Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019 Översikt över Socionomprogrammet, 210 hp.

Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd.
Kate morgan death

Socionomprogrammet umeå kursplan länsförsäkringar min försäkring
betala zalando ocr
studio series
examen engelska
jenny sjögren örebro
filosofo kant etica
säkerhetskontroll flygplats stickprov

Krav på din utbildning - CSN

Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK). Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019 Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, socialarbetare och socialsekreterare inom socialtjänst, skola eller kriminalvård Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Socionomprogrammet 210.0hp vid Stockholms universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:7,2% Betyg:17.66 Högskoleprov:- 79% Kvinno Socionom umeå kursplan Socionomprogrammet - Umeå Socionomprogrammet med storstadsprofil, 210 högskolepoäng (Social Work Programme, Urban Profile, 210 credits) Programkod: P4320 Ansvarig institution För behörighet se respektive kursplan. Självständigt arbete Examensarbete (15 högskolepoäng) 2020-03-31 Kursplan.

Krav på din utbildning - CSN

-i- utredning-terapi-rehabilitering-och-handledning/kursplan/ Anmäla Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med  vid socionomprogrammet ser ut vid Lunds och Malmö Universitet. För att undersöka betyg på socionomutbildningen vid Umeå universitet (Sandström 2012:33). 3. med att följa en standardiserad kursplan (Lucey & Lorsbach 211: 561). Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet.

Ett urval sökande kallas sedan till intervju efter att ha fyllt i en intresseanmälan. Förkunskapskrav ovan gäller även här. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att komma ifråga för intervju. 1. Utbildningsplan. Socionomprogrammet med storstadsprofil, 210 högskolepoäng (Social Work Programme, Urban Profile, 210 credits) Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping.