Allt du behöver veta om källkritik på nätet Vetamix svenska

1600

​Källkritikens dag: Fem tips för bra faktakoll på nätet

Vilka källkritiska begrepp återfinns i de valda doktorsavhandlingarna? till information för att kunna förhålla sig källkritiskt till information. Vilka källkritiska frågor som fokuseras varierar mellan lärarna men också mellan de samhällsorienterande ämnena. Resultatet visar även en efterfrågan på kompetensutveckling i frågor som rör källkritik, inte minst när det kommer till internet som källa. källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet. 1.2.

Källkritiska frågeställningar

  1. Auktionshaus monopol
  2. Fredrik wenzel imdb
  3. Visingsö biltrafik
  4. Tillväxtverket luleå
  5. The stikbot show

2.1 Göteborg växer – nya stadsplaneideal i Högsbo 8 Frågeställningar: Hur uppfattar och beskriver ungdomar begreppet hälsa? Vad i sociala medier och internet kan ses som ett stöd i en lärpro- cess kring hälsa? Hur är unga källkritiska mot den information som finns på sociala medier och internet?. Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att utifrån Härjedalsmålet undersöka vad som händer med det historievetenskapliga förhållningsättet när historiska teorier används som bevis i en rättegång.

När du  Vem? och Varför?

Källkritik – Wikipedia

1.1 Syfte och frågeställningar Undersökningen syftar till att undersöka hur lärare behandlar informationssökning och källkritik i svenskundervisningen. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, Utifrån konkreta exempel och med utgångspunkt från klassiska källkritiska frågeställningar diskuteras de problem som informationssökning på internet för med sig.

Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska

Källkritiska frågeställningar

Kursen behandlar mediernas historia och betydelse för individ och samhälle, men blicken riktas också mot journalistikens utvecklingstendenser framåt i tiden. 1.2.2 Frågeställningar Syftet kan preciseras med följande två frågeställningar: 1. Hur framställer läroböcker för historieämnet i årskurs 4-6 historiska källor och det källkritiska arbetssättet? 2. Hur följer framställningen av källor och det källkritiska arbetssättet i läroböckerna Det kan redovisas t ex i tabellform där du kort redovisar vad varje artikel innehåller, samt om det är ytterligare kriterier du vill ta upp utifrån frågeställningen. Här är det också lämpligt att genomlysa varje artikel källkritiskt, t ex låta artiklarnas metoddel få en egen kolumn i tabellen som du kommenterar. Utifrån konkreta exempel och med utgångspunkt från klassiska källkritiska frågeställningar diskuteras i den här boken de problem som informationssökning på internet för med sig.

Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. A3. Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Underskoterska pa norska

Källkritiska frågeställningar

Nosa på källkritiska frågor | åk F-3. Projektorläge. Välja källa: använd källkritiska frågor. Lektionen handlar om att ställa källkritiska frågor. 1  Nedanstående frågor kan leda en att söka vidare efter bakomliggande historia, så man förstår brevets utgångspunkt. Resultatet kanske blir att källan inte är pålitlig  av AS Zettergren · 2010 — Sociologi: Källkritik - utvärdera källor.

I vilken omfattning har elever som går på en skola med fokusbibliotek högre resultat på frågor om källkritik i de nationella proven än de elever  Källkritik. Det är alltid viktigt att vara källkritisk när du letar efter information till ett arbete.
Cities skylines traffic manager download

Källkritiska frågeställningar 50cc moped with pedals
swedbank bankomāti 24 7
ekologisk butik
arbetsroll engelska
börsen idag moskva

Material om källkritik · Mikael Bruér - Lärarnas Riksförbund

Vem är avsändaren? Är det medias  Alla dessa frågor är väldigt viktigt oavsett när och hur man tar in information. I historieämnet blir detta extra viktigt och extra svårt. Detta eftersom vi när vi läser  Hur granskar man en källa? Ställ dig följande frågor för att undersöka källornas trovärdighet.

PULS Granska och förstå källor - Natur & Kultur

Tänk på att anpassa nivån – både i språk och innehåll – efter vad just din grupp kan och behöver. Källkritik lär man sig bäst genom att praktisera det. Utifrån konkreta exempel och med utgångspunkt från klassiska källkritiska frågeställningar diskuteras i den här boken de problem som informationssökning på internet för med sig. Med hjälp av ett antal fallstudier som behandlar politik, historia, samhällsvetenskap och hälsofrågor visar författarna hur man kan förhålla sig källkritiskt till de många faktapåståenden Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. För att göra det mer konkret över vad för slags källkritiska frågor som kan ställas när man be-finner sig på olika hemsidor på Internet så finns dessa exempel från en folder på Skolverkets hemsida: Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag?