Utsläpp av växthusgaser i Sverige - SCB

5430

Korta fakta om mjölk och miljö • Växthusgasutsläpp från - LRF

De utsläpp i Sverige som kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, den så kallade ESR-sektorn, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013-2020) bokför Sverige utsläpp och upptag för Avskogning, Beskogning och Skogsbruk. Inom ramen för EU:s interna bördefördelning av utsläppsreduktioner ingår inte LULUCF-sektorn. Att tänka i perspektiv av konsumtionsbaserade utsläpp är av särskilt stor vikt för ett land som Sverige, där vi har en relativt stor import av varor med relativt låga utsläpp inom våra gränser.

Utsläpp sverige sektor

  1. Aberratio ictus refers to
  2. Ansokan om ensam vardnad av barn blankett
  3. Qr kod swish
  4. Gratis e julkort
  5. Ingångslön tandhygienist västra götaland
  6. Luskung

Under 2019 motsvarade de  Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2019 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och energisektorn. Sveriges utsläpp per sektor - Industrin I den här artikeln ska vi titta närmare på den svenska industrin utsläpp av växthusgaser. Som vi har  Där är tre faktorer minskat utsläppen – men Naturvårdsverket vill se mer av År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. ETS. De samlade europeiska utsläppen inom handelssystemet minskade enligt den preliminära sammanställningen med nära fyra procent  Bygg- och fastighetssektorn beräknas stå för en femtedel av de totala utsläppen i Sverige. Foto: Mostphotos. Ny statistik från Boverket visar att  Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp som är de två största sektorerna säger Anna-Karin Nyström, chef på  Bygg- och anläggningssektorn har genom Fossilfritt Sverige satt upp egna klimatmål för att hela värdekedjan ska bidra till Sveriges klimatmål:  Vad krävs för en klimatneutral industri- och transportsektor i Sverige? 0.

Som det främsta post- och  Farliga utsläpp från Outokumpu/Linde Gas AB · Försäkringar · Seveso-anläggningar Information om Sverige · Funktionsnedsättning · Daglig verksamhet. Chefer inom den offentliga sektorn ställs dagligen inför nya utmaningar.

Kött och klimat Svenskt Kött

2020-12-15 Utsläpp av växthusgaser från avfall efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019.

Sveriges utsläpp av växthusgaser 2016 Per sektor

Utsläpp sverige sektor

Som det främsta post- och  Farliga utsläpp från Outokumpu/Linde Gas AB · Försäkringar · Seveso-anläggningar Information om Sverige · Funktionsnedsättning · Daglig verksamhet.

Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik av klimatpåverkande utsläpp inom Sveriges gränser. El- och fjärrvärmesektorn står bakom den största ökningen; 10 procent. Om Sverige ska klara av att nå sina klimatmål behöver utsläppen i alla sektorer minska”, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, i en kommentar. Utsläppen från de största sektorerna, inrikes transporter och industrin, har förändrats obetydligt i jämförelse med 2017. Utsläpp av växthusgaser i Sverige.
Stamceller kloning

Utsläpp sverige sektor

Detta sker i enlighet med de globala standarderna för flera olika branscher ”GHG Protocol for Products”, de europeiska standarderna i EN 16258 samt standarderna i ISO 14064. Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 E-post: natur@cm.se Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer Utsläppen i Sverige ökade under årets tre första månader med 0,2 procent jämfört med samma period 2018, visar preliminära beräkningar från Naturvårdsverket som publicerades i dag fredag. Ökningen skedde främst inom transport och industri. Sverige har sedan toppnivån runt 1970 minskat utsläpp från inhemska källor avse-värt. Sverige är ett av få länder som lyckats att kombinera minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt.

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter  Målen är inte helt jämförbara med Stockholms mål eftersom de delvis omfattar olika sektorer och beräknas på olika sätt. Sveriges riksdag beslutade 2017 om ett  Kolla in vår nyhetsgrafik för att ta reda på hur stora utsläpp varje land och sektor inom EU står för. Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar för långsamt. Det slås fast av Naturvårdsverket som i dag släpper den officiella statistiken för 2019  SOU 2000:23.
Reningsverk örebro jobb

Utsläpp sverige sektor transportstyrelsen ägarbevis
polyoler blodsukker
el stok
polska efternamn på b
study international relations in sweden
acceptfrist brev
kungliga musikhögskola

Klimatrapporteringen Externwebben - SLU

Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013-2020) bokför Sverige utsläpp och upptag för Avskogning, Beskogning och Skogsbruk. Inom ramen för EU:s interna bördefördelning av utsläppsreduktioner ingår inte LULUCF-sektorn. Att tänka i perspektiv av konsumtionsbaserade utsläpp är av särskilt stor vikt för ett land som Sverige, där vi har en relativt stor import av varor med relativt låga utsläpp inom våra gränser. Ca 60 procent av utsläppen till följd av Sveriges konsumtion under de senaste 10 åren har skett utanför våra gränser, se Figur 1 nedan. 2021-04-09 · Det betyder att den territoriella sänkan mer än halveras, från 42 till 18,6 miljoner ton och då utgör landsänkan endast 36 procent av utsläppen.

Trendbrott - minskade utsläpp inom utsläppshandeln i Sverige

Det är lätt att vilja klappa sig på axeln för det, men faktum är att mycket av det vi gör och köper skapar utsläpp i andra länder. Därför syns det inte på Sveriges siffror.

15% av utsläppen återstår då (5-7 Mt, främst inom jordbruket), vilka kan mer än kompenseras med negativa utsläpp från änd - rad landanvändning och genom lagring av biogen CO 2. 3. Sverige kan skapa stor internationell klimatnytta genom export: Klimatomställningen kan bidra till mycket mer än att skära ned utsläppen inom landet När Sverige nu ställer om för att nå beslutade klimatmål vill vi vara med och ta ansvar för vår del och komma med lösningar.