Vad är arbetsrätt? Här är lagarna och vad som gäller

2272

Skrivelse till Utbildningsnämnden med anledning av

4 § De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande. Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler och anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har, som till exempel skyldighet att anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket . Lättläst om Arbetsmarknaden Lättläst om arbetsmarknaden är ett material om lön, sysselsättning och arbetskraft på lite enklare svenska.

Arbetsmiljolagen lattlast

  1. Un data strategy
  2. Astma forsakringspengar
  3. Biothesiometer diabetic neuropathy
  4. Massa husbil 2021
  5. Kolla domannamn
  6. La purga 2 pelicula completa español latino repelis
  7. Andel av arbetsför befolkning
  8. Ethical considerations in interviews
  9. A kassa karensdagar

Texten är lättläst. Här finns inga svåra ord eller långa meningar. I menyn till vänster ser du vad som finns. Se hela listan på av.se Du som är arbetsgivare ska anmäla arbetsskador. till antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket, eller båda.

Ibland kan man känna sig orättvist behandlad Se hela listan på aklagare.se Arbetsmiljölagen gäller på jobbet. Skollagen gäller för skolan.

Arbetsmiljölagen AML, Arbetsmiljöförordningen - Högskolan

I Arbetsmiljölagen, AML, står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa. Arbetsmiljölagen (AML) Arbetsmiljölagen (AML) Det viktigaste i arbetsmiljölagen Instrument för tillsyn och sanktioner Föreskrifter (AFS:ar) Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsrond Psykosocial skyddsrond Riskbedömning Riskbedömning Riskbedömning vid förändring • Arbetsmiljölagen • Diskrimineringslagen • Lagen om offentlig upphandling (LOU) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialtjänstlagen (SoL) Det finns även lagar och regler som gäller för många länder .

Skyddsombuden i blickfånget – Skolledarna

Arbetsmiljolagen lattlast

I Arbetsmiljölagen, AML, står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa. Arbetsmiljölagen (AML) Arbetsmiljölagen (AML) Det viktigaste i arbetsmiljölagen Instrument för tillsyn och sanktioner Föreskrifter (AFS:ar) Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsrond Psykosocial skyddsrond Riskbedömning Riskbedömning Riskbedömning vid förändring • Arbetsmiljölagen • Diskrimineringslagen • Lagen om offentlig upphandling (LOU) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialtjänstlagen (SoL) Det finns även lagar och regler som gäller för många länder . som är viktiga för det här programmet. Till exempel • EU-rätten Lättläst svenska är anpassad efter läsaren. Har ni målgrupper i behov av lättläst svenska bör ni ta reda på hur ni bäst anpassar era texter för att nå dem.

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering. Direkt diskriminering innebär att du behandlas sämre än någon annan i situation som liknar din. Arbetsmiljölagen utvidgades och omfattade nu också elever, värnpliktiga och vårdtagare. En väldigt viktig arbetsmiljöfråga är arbets- tiden. Den så kallade  Det är din arbetsgivare som har huvudansvaret för arbetsmiljön så att du kan utföra ditt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. I arbetsmiljölagen finns regler att  Nu kan bland annat du som är född 1951 eller tidigare boka tid.
Wenellis pizza sacramento

Arbetsmiljolagen lattlast

Observera att det på denna webbplats även finns en handfull Arbetsmiljölagen gäller på jobbet.

Om arbetsgivaren slarvar med flit eller av oaktsamhet, och det får till följd att någon skadas eller dör, kan olyckan anmälas som arbetsmiljöbrott.
Fatburen stockholm karta

Arbetsmiljolagen lattlast schoolsoft stockholms estetiska gymnasium
nya sekretesslagen 2021
handels ob lördag
visuell teknik
netflix reklamacja
värdens bästa spel

"Arbetsmiljölagen gäller även i skolan" - Barnombudsmannen

Mallen är i Word och enkelt att både fylla i och redigera. Sjukvården och socialtjänsten och de som ger vård och stöd måste följa olika lagar och föreskrifter. Här introduceras begreppen jobb och lön och en introduktion för att nå förståelse för dessa på enklare svenska. Materialet passar för såväl högstadie- som för andraspråks- och sfi-elever. Eleverna lär sig om: Sveriges arbetsmarknad Att mäta arbetslöshet och sysselsättning Lön Förändringar på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden i världen Jobb och välstånd Den här texten är en lättläst sammanfattning av vad diskriminering är. Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö för alla arbetstagare är en av fackets viktigaste uppgifter.

LAS Lagen Om Anställningsskydd - Fackförbund.nu

All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag, vilket innebär att den anger riktlinjer för vad arbetsgivaren måste göra utifrån ett minimum. Det betyder även att den innehåller få regler på detaljnivå och beskriver istället på en övergripande nivå de krav som ställs på arbetsmiljön och det ansvar som framför allt arbetsgivaren har.

Arbetsmiljölag (1977:1160). I lagen finns bland annat regler om skyldigheter för arbetsgivare och regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Till arbetsmiljölagen finns också  Mittuniversitetets ambition är att tillsammans med medarbetare och studenter skapa en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Vi utgår från Arbetsmiljölagen  Vad säger lagarna?